KULTAKESKUS 100 VUOTTA JUHLA-ARVONTA

1. Järjestäjä
Kultakeskus Oy, PL 26, 13101 Hämeenlinna puh. +358 3 65711 (jäljempänä “Järjestäjä”)

2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt pois lukien Kultakeskus Oy:n oma henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Alle 18-vuotiaat tarvitsevat osallistumiseen vanhempien luvan.

3. Kampanja-aika
Arvontaan voi osallistua 20.10.2017–31.12.2018 välisenä aikana. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymiseen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen.

4. Kuinka osallistua arvontaan
Arvontaan voi osallistua 100v.kultakeskus.fi kampanjasivuilla jättämällä yhteystiedot ja hyväksymällä Kultakeskuksen uutiskirjeen vastaanottamisen. Arvonta on tarkoitettu Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajille, joten uutiskirjeen vastaanottaminen on edellytys kilpailuun osallistumiselle. Peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen henkilö poistaa osallistumisensa tuleviin arvontoihin, mukaanlukien pääpalkinnon arvonta, joka suoritetaan joulukuussa 2018.

5. Palkinnot
Järjestäjä arpoo kaikkien osallistujien kesken joka kuukausi sivustolla esitellyn/esitellyt palkinnot. Juhlavuosi huipentuu 31.12.2018 kaikkien osallistuneiden kesken pääpalkinnon, arvo 10 000 eur, arvontaan. Olemme yhteydessä sähköpostitse voittajaan seuraavan kuukauden aikana.  Pääpalkinnon voittajaan olemme yhteydessä tammikuussa 2019.

6. Palkinnon luovutus/Julkisuus
Edellisen kuukauden voittajat arvotaan joka kuukauden 1 pv. Ensimmäinen kuukausiarvonta on 2.1.2018. Voittajiin otetaan yhteyttä s.postitse seuraavan kuukauden alussa. Pääpalkinnon voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän omilla sivustoilla. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 4 viikon kuluessa valintahetkestä lukien, arvotaan uusi voittaja.

7. Järjestäjän vastuu
Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa puutteellisista ja virheellisistä osallistumisista tai sähköpostiliikenteessä mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä. Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kilpailuun.

8. Arpajaisvero / Vaihto
Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistuja antaa Kultakeskus Oy:lle oikeuden käsitellä yhteystietojaan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan kilpailun sääntösivulla.

Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen epärehellisiä keinoja arvontaan osallistuessaan.

Järjestäjä lähettää kilpailuun osallistujille sähköpostitse uutiskirjeen muodossa tilannetietoa kilpailusta, jakaa hyödyllistä tuotetietoa ja julkaisee joka kuukausi voittajan/voittajien tiedot. Osallistujalla on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa uutiskirje. Koska arvonta on tarkoitettu Kultakeskuksen uutiskirjeen tilaajille, peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen henkilö poistaa osallistumisensa tuleviin arvontoihin.